Kerkgebouw

De huidige Grote Kerk Overschie is in 1901 gebouwd, nadat een voorgaand kerkgebouw na blikseminslag afbrandde. De Rotterdamse architect Bernard Hooijkaas jr. ontwierp een zeer ruime dorpskerk in neogotische stijl. De kerkzaal is verrassend ruim. De toren met zijn karakteristieke spits is een kopie van de 16e eeuwse voorganger.

Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente Overschie en sinds 2003 een rijksmonument. De toren is eigendom van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie over het gebouw is te vinden op de website van de Stichting Grote Kerk Overschie. Op deze website vindt u een uitvoerige beschrijving van het kerkgebouw en informatie over parkeren, rondleidingen, sponsors en donateurs.

De Stichting Grote Kerk Overschie heeft tot doel het doen behouden, restaureren en in stand houden van de Grote Kerk, en doet dit door het gebruik van het kerkgebouw te bevorderen voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook doet de Stichting aan fondsenwerving. Om die reden heeft de stichting sinds 2013 de status van culturele algemeen nut beogende instelling (anbi).